Ubeskyttet samleie rett før mensen p stav aldersgrense

Det er ikke vanlig bivirkning fra p-stav. P-stav inneholder hormonet gestagen og kan gi bivirkninger, som ved andre typer hormonell prevensjon. Det er veldig lite hormoner i p-staven og det er derfor ikke så mange som opplever noen bivirkninger. Disse er også helt ufarlige og går ofte over innen de tre første månedene. Noen kan kjenne staven rett under huden, men den gjør ikke vondt. Bivirkninger du kan oppleve er hodepine, ømme bryster, tørrhet i skjeden, hudforandringer, psykiske bivirkninger og tap av sexlyst.

Tilbake til spørsmål og svar om Prevensjon Tilbake til spørsmål og svar Les artikler om prevensjon. Artikler Spørsmål og svar Quiz Stem! Hvor stor sannsynlighet er det for graviditet? Ovulasjonen vil raskt etableres. Fjerning av spiral er en rask og ukomplisert prosedyre.

En tang festes på trådene og spiralen dras ut i en jevn og sakte bevegelse. For detaljert beskrivelse, se kapittel 6. Uttak og innsetting av spiral gjøres ved samme konsultasjon.

Det er ikke behov for tilleggsprevensjon. Graviditet kan føre til at trådene trekkes opp i livmoren. Det er også mulig at selve spiral­trådene har trukket seg opp i cervixkanalen, og dette kan ofte skje dersom trådene ble klippet svært korte ved innsettingen.

Ikke synlige tråder kan også skyldes en avstøtning. Dersom trådene ikke synes, bør kvinnen ta en graviditetstest. Hvis denne er negativ henvises kvinnen til ultralydundersøkelse hos gynekolog for å vurdere om spiralen er støtt ut, kvinnen er gravid eller om spiralen sitter som den skal.

Informer kvinnen om å bruke annen beskyttelse mot graviditet inntil situasjonen er avklart. Kvinnen bør henvises til gynekolog eller gynekologisk poliklinikk. Spiralen må fjernes forsiktig, så tidlig som mulig. Risikoen for spontan­abort er større med spiralen på plass enn ved forsiktig fjerning.

Dersom svangerskapet skal fullføres, må kvinnen få særlig oppfølging. Risikoen for prematur fødsel er økt. Risikoen for misdannelser er ikke økt. Det er ingen øvre grense for hvor lenge en fertil kvinne kan bruke hormonspiral. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet. Det er ingen nedre aldersgrense for innsetting av hormonspiral. En vanlig myte er at unge kvinner som ikke har vært gravide ikke kan starte med spiral.

Hovedårsaken er at en har antatt at unge kvinner har en kraftig forhøyet risiko for utstøting. Mirena hormonspiral har ut fra enkeltstudier vist seg å ha effekt ut over 5 år.

Når kvinnen nærmer seg menopause synker fertiliteten. En kvinne som får satt inn Mirena hormonspiral etter fylte 45 år, kan derfor rådes til å beholde spiralen fram til en med stor sikkerhet kan si at menopausen har inntrådt.

For kvinner som bruker hormonspiral er det ikke mulig å bruke amenoré som et mål på om ovulasjonen har stanset for godt, siden amenoré også kan være en bivirkning av hormonspiralen. Kvinner over 50 år som ønsker å slutte med hormonspiral kan sjekke FHS-nivået med en blodprøve. Kvinner som fortsatt har blødninger etter fylte 55 år bør henvises for utredning av en mulig postmenopausal blødning hvis det oppstår endringer i blødningsmengde eller blødningsmønsteret.

Kvinner over 55 år trenger ikke å utredes med FSH-målinger, men kan slutte med prevensjon når de har vært amenoréisk i ett år. Østrogen alene vil gi en økt risiko for endometriecancer, og det finnes derfor flere HRT kombinasjonspreparater med både østrogen og gestagen, for å unngå denne økte risikoen.

Kvinner som har en Mirena inneliggende kan allikevel bruke et rent østrogenpreparat, fordi spiralen gir beskyttelse av endometriet ved lokal gestagenpåvirkning. Kvinner som ikke lenger har behov for endometriebeskyttelse etter at de har seponert HRT bør fjerne Mirena hormonspiral på grunn av økt risiko for bakteriell infeksjon hos postmenopausale kvinner.

Nedenfor er det beskrevet hvordan en gjør et sikkert bytte fra andre prevensjonsmidler til hormonspiral, uten at det er behov for tilleggsprevensjon. Ved bytte fra gestagenpiller til hormonspiral må tilleggsprevensjon benyttes. Dersom byttet skjer på annen måte, anbefales tilleggsprevensjon de første 7 dagene etter oppstart med hormonspiralen. Merk at dette kun gjelder hvis kvinnen ikke har hatt prevensjonssvikt for eksempel glemt pille, glemt å bytte plaster den siste uken før byttet.

Har kvinnen hatt prevensjonssvikt kan det være nødvendig med tilleggsbeskyttelse og nødprevensjon, og hun skal vente med hormonspiralen til en med sikkerhet kan fastslå at hun ikke er gravid. Kvinnen fullfører brettet pakning , eller dropper placebopillene pakning , og starter med hormonspiral senest dagen etter.

Kvinnen fullfører 3 ukers bruk av p-ring og starter med hormonspiral senest dagen etter. Kvinnen fullfører 3 ukers bruk av p-plaster og starter med hormonspiral senest dagen etter. Bytte fra gestagenpiller gestagen p-piller og minipiller. Ved overgang fra gestagenpiller skal kvinnen gå direkte over til hormonspiral uten opphold. Hun må bruke tilleggsprevensjon i 7 dager. Start med hormonspiral senest 12 uker etter siste injeksjon. Kvinnen starter med hormonspiral minst 7 dager før p-staven fjernes.

Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 7 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen starter med hormonspiral umiddelbart etter fjerning. Det er laget brukerinformasjon og journalvedlegg for hormonspiral. Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Det er særlig viktig å avlive mange av mytene rundt spiralbruk.

Brukerinformasjonen gir et minimum. Helseinformasjon i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen. En skal se etter mulige kontraindikasjoner. Særlig viktig er det å utelukke graviditet. Kvinner som ikke bruker prevensjon, skal ikke ha hatt ubeskyttet samleie siden forrige mens, før spiralinnsettingen. Kvinner som bruker prevensjon for eksempel p-piller fortsetter med nåværende prevensjonsmetode til etter hun har fått satt inn spiral. Det er ikke uvanlig at innsetting av spiral kan forårsake en vasovagal reaksjon.

For de fleste kvinner er dette en ubehagelig, men ufarlig reaksjon. For noen kvinner med hjertesykdom enkel ventrikkel, Eisenmengers syndrom, takykardi eller bradykardi kan imidlertid en vasovagal reaksjon skape en potensielt farlig situasjon for kvinnen, og spiralen bør i slike tilfeller settes inn på sykehus. Prøver for seksuelt overførbare infeksjoner soi tas som en selvtest av kvinnen etter første konsultasjon, eller av lege på andre konsultasjon.

Som et minimum bør det testes for klamydia og mykoplasma hos kvinner der cervikalbarrieren skal brytes. Øvrige tester tas etter vanlige indik­asjoner. Tilbake til spørsmål og svar om Graviditet Tilbake til spørsmål og svar Les artikler om graviditet. Artikler Spørsmål og svar Quiz Stem!

Ubeskyttet sex samme dag som p-stav ble satt inn. Fikk du svar på det du lurte på? Lurer du på om du er gravid? Langtidsprevensjon, sikreste beskyttelse mot graviditet.

Som en hovedregel vil vi aldri anbefale kvinner å bruke p-ringen i mer enn 3 uker. Om kvinnen skulle glemme å ta ut ringen etter 3 uker, så viser en liten enkeltstudie at hun sannsynligvis vil kunne ha en hemming av eggløsningen i opptil 5 uker. Om ringen har vært inne i mer enn 3 uker, men ikke mer enn 4 uker, kvinnen starte med en ny ring på sin vanlige «dag 1» ofte medfører dette at hun hopper over bortfallsblødningen eller hun kan ta en hormonfri pause på opptil 7 dager.

I begge tilfeller regnes kvinnen fortsatt som sikker mot graviditet. Om ringen har vært inne i mer enn 4 uker, men ikke mer enn 5 uker, skal kvinnen fjerne ringen og umiddelbart starte på ny ring. Dette medfører at hun hopper over bortfallsblødningen, og hun får en ny «dag 1». Hun vil regnes som sikker mot graviditet i fortsettelsen. Om ringen har vært inne i mer enn 5 uker, er hun ikke lenger nødvendigvis beskyttet mot graviditet.

Hun skal sette inn en ny ring så fort som mulig, og må bruke tilleggsprevensjon de neste 7 dagene. Hun får dermed en ny «dag 1». Vanligvis bør kvinnen fullføre de 3 ukene med p-ring. Hun er da beskyttet mot graviditet i de første 7 dagene etter at ringen tas ut.

Det er ingen øvre grense for hvor lenge en kvinne kan bruke p-ring. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet. Overvekt er sterkt assosiert med hjerte- og karsykdom hjerteinfarkt og hjerneslag og blodpropp. Kvinner med BMI over 35 skal ikke bruke kombinasjonspreparater. Informer kvinnen om at  gestagenpreparater  eller  hormonfrie prevensjonsmidler  er gode alternativer som ikke øker risikoen for alvorlige bivirkninger.

BMI over 30 er en mulig kontraindikasjon for bruk av p-ring, men ingen kontraindikasjon alene. Dersom kvinnen i tillegg til overvekt har multiple faktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom høy alder, diabetes, høyt blodtrykk, røyker, har hyperlipidemi og familiær opphopning av hjerte- og karsykdom , er  gestagenpreparater  eller  hormonfri prevensjon  tryggere alternativer.

Særlig risikoen for hjerte- og karsykdommer øker med alderen. Samtidig bruk av p-ring kan også øke denne risikoen. Kvinner over 35 år med tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom røyker, overvekt, diabetes, hyperlipidemi og økt heriditet for hjerte- og karsykdom bør derfor ikke bruke p-ring. Gitt at det ikke har oppstått tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom kan p-ring brukes hos kvinner opp til 50 år.

Etter fylte 50 år anbefales kvinner å bytte til et gestagenpreparat eller til hormonfri prevensjon. Måling av FSH er ikke en pålitelig indikator for om ovulasjonen har stanset for godt hos kvinner som bruker p-ring, selv ikke om en tar blodprøven i den ringfrie uken. Nedenfor er det beskrevet hvordan en gjør et sikkert bytte fra andre prevensjonsmidler til p-ring, uten at det er behov for tilleggsprevensjon.

Ved bytte fra minipiller og hormonspiral til p-ring må tilleggsprevensjon benyttes. Ved andre byttemåter anbefales tilleggsprevensjon første 7 dager etter oppstart med p-ring.

Merk at dette kun gjelder hvis kvinnen ikke har hatt prevensjonssvikt den siste uken før byttet. Bytte fra enfase kombinasjons p-piller. Dersom kvinnen har tatt aktive piller i 7 dager sammenhengende dager, kan hun gå direkte over på p-ring. Bytte fra flerfase kombinasjons p-piller. Kvinnen fullfører brettet pakning , eller dropper placebopillene pakning , og går direkte over på p-ring. Dersom kvinnen har brukt p-plaster i minst 7 dager sammenhengende, kan hun gå direkte over på p-ring.

Bytte fra gestagen p-piller. Ved overgang fra gestagen p-pille skal kvinnen gå direkte over til p-ring uten opphold. Kvinnen starter med p-ring 7 dager før hormonspiralen fjernes.

Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 5 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen starter med p-ring umiddelbart etter fjerning.

Alternativt kan hun starte med p-ring minst 7 dager før kobberspiralen fjernes. Det er laget  brukerinformasjon om p-ring  og et eget  journalvedlegg for kombinasjonspreparater. Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov.

Brukerinformasjonen gir et minimum. Utdyp de punktene kvinnen lurer på og prøv å avdekke eventuelle misoppfatninger. Informer også om vanligste symptomer på blodpropp. Brukerinformasjonen informerer om faresymptomer som skal føre til umiddelbar seponering av p-ring og legebesøk. Helseinformasjon i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen. En skal se etter mulige kontraindikasjoner og bør advare mot røyking. Blodtrykksmåling, eventuelt høyde og vekt. Hos overvektige kvinner bør BMI dokumenteres i journalen.

Hos kvinner under 35 år er det sjelden medisinske grunner for en tidlig kontroll. En kan likevel tilby kontrolltime dersom kvinnen ønsker dette. Formålet med en eventuell tidlig kontroll er å hjelpe kvinnen til å fortsette med p-ring.

De yngste førstegangsbrukerne av p-ring er antakelig de som trenger mest veiledning. Det er ikke nødvendig å sette unge kvinner opp til en kontrolltime for blodtrykksmåling, dersom blodtrykket var normalt i utgangs­punktet. Kvinner over 40 år som bruker p-ring bør derimot ha en årlig blodtrykkskontroll. Om en kvinne starter opp med p-ring etter fylte 40 år, bør blodtrykket i tillegg sjekkes etter 6 måneders bruk.

En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-ring. Det er likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon soi , for eksempel  klamydia. Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt  cervixcytologisk prøve , bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette. Om en blødningene vedvarer, og en ikke finner en klar årsak, kan det også være aktuelt å ta en cervicxcytologi hos kvinner under 25 år.

Det er vanlig at kvinner oppleve blødninger de første 3 månedene etter oppstart med p-ring. Om kvinnen har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner er det viktig å utelukke soi, ved å la henne ta en vaginal selvtest. Om en eventuell test er negativ, bør hun oppfordres til å fortsette med p-ring til hun har brukt den i 3 måneder.

De aller fleste får god blødningskontroll etter hvert. Navn Virkestoffer Pris NuvaRing etonogestrel 11,7 mg, etinyløstradiol 2,7 mg ,50 kr 3 ringer. For de kvinnene som får blødninger, er blødningsmønsteret med spiralene antagelig ganske likt. De fleste vil oppleve spotting og uregelmessige blødninger de første månedene, men blødningsmengde og antall blødninger synker, stort sett, jo lengre kvinnen bruker spiralen. Mirena koster cirka kroner og gir beskyttelse mot graviditet i 5 år.

Hvis kvinnen velger å bruke denne i 5 år vil det koste cirka 22 kroner per måned. Levosert koster cirka kroner. Levosert er ny på markedet, og foreløpig har de kun resultater fra 3-årsstudier, noe som gjør at de ikke kan garantere at spiralen har beskyttelse ut over 3 år.

Siden dette er et kopipreparat av Mirena, er det ingen grunn til å tro at den vil ha kortere virkningstid. Etter all sannsynlighet vil brukslengden økes til 5 år, når resultatene fra 5-årsstudiene er klare. Hvis kvinnen velger å bruke Levosert i 5 år vil det koste cirka 16 kroner per måned. Jaydess koster cirka kroner og gir beskyttelse mot graviditet i 3 år.

Hvis kvinnen velger å bruke denne i 3 år vil det koste cirka 33 kroner per måned. Kyleena koster cirka kroner og gir beskyttelse mot graviditet i 5 år. Hvis kvinnen velger å bruke denne i 5 år vil det koste cirka 23 kroner per måned. Spiralen kan settes inn når som helst så lenge det er sikkert at kvinnen ikke er gravid. Innsetting kan være mindre smertefullt under menstruasjonen, men det er usikkert om dette har noen særlig betydning.

Kvinner med regelmessige menstruasjoner er sikker fra første dag, dersom spiralen settes inn i løpet av de 7 første dagene etter påbegynt menstruasjon. Dersom spiralen settes inn utenom dette skal hun bruke kondom eller avstå fra samleie de første 7 dagene.

Spiralen kan settes inn i forbindelse med svangerskapsavbrudd. Innsetting av spiral etter fødsel må skje umiddelbart innen 48 timer eller etter minst 6 uker.

Spiralen kan sitte i 3 eller 5 år. Tidligere anbefalte vi at kvinnen burde kjenne etter om spiraltrådene var på plass etter de første menstruasjonene. Ikke alle klarer å kjenne trådene, og da kan et slikt råd skape engstelse hos disse kvinnene. Det er trolig viktigere at kvinnen kommer til en spiralkontroll måneder etter innsetting.

Planlagt fjerning kan skje når som helst etter 7 dager uten samleie om graviditet ikke er ønskelig. Ovulasjonen vil raskt etableres. Fjerning av spiral er en rask og ukomplisert prosedyre. En tang festes på trådene og spiralen dras ut i en jevn og sakte bevegelse.

For detaljert beskrivelse, se kapittel 6. Uttak og innsetting av spiral gjøres ved samme konsultasjon. Det er ikke behov for tilleggsprevensjon. Graviditet kan føre til at trådene trekkes opp i livmoren. Det er også mulig at selve spiral­trådene har trukket seg opp i cervixkanalen, og dette kan ofte skje dersom trådene ble klippet svært korte ved innsettingen.

Ikke synlige tråder kan også skyldes en avstøtning. Dersom trådene ikke synes, bør kvinnen ta en graviditetstest.

Hvis denne er negativ henvises kvinnen til ultralydundersøkelse hos gynekolog for å vurdere om spiralen er støtt ut, kvinnen er gravid eller om spiralen sitter som den skal. Informer kvinnen om å bruke annen beskyttelse mot graviditet inntil situasjonen er avklart. Kvinnen bør henvises til gynekolog eller gynekologisk poliklinikk. Spiralen må fjernes forsiktig, så tidlig som mulig. Risikoen for spontan­abort er større med spiralen på plass enn ved forsiktig fjerning. Dersom svangerskapet skal fullføres, må kvinnen få særlig oppfølging.

Risikoen for prematur fødsel er økt. Risikoen for misdannelser er ikke økt. Det er ingen øvre grense for hvor lenge en fertil kvinne kan bruke hormonspiral. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet. Det er ingen nedre aldersgrense for innsetting av hormonspiral. En vanlig myte er at unge kvinner som ikke har vært gravide ikke kan starte med spiral. Hovedårsaken er at en har antatt at unge kvinner har en kraftig forhøyet risiko for utstøting.

Mirena hormonspiral har ut fra enkeltstudier vist seg å ha effekt ut over 5 år. Når kvinnen nærmer seg menopause synker fertiliteten. En kvinne som får satt inn Mirena hormonspiral etter fylte 45 år, kan derfor rådes til å beholde spiralen fram til en med stor sikkerhet kan si at menopausen har inntrådt. For kvinner som bruker hormonspiral er det ikke mulig å bruke amenoré som et mål på om ovulasjonen har stanset for godt, siden amenoré også kan være en bivirkning av hormonspiralen.

Kvinner over 50 år som ønsker å slutte med hormonspiral kan sjekke FHS-nivået med en blodprøve. Kvinner som fortsatt har blødninger etter fylte 55 år bør henvises for utredning av en mulig postmenopausal blødning hvis det oppstår endringer i blødningsmengde eller blødningsmønsteret.

Kvinner over 55 år trenger ikke å utredes med FSH-målinger, men kan slutte med prevensjon når de har vært amenoréisk i ett år. Østrogen alene vil gi en økt risiko for endometriecancer, og det finnes derfor flere HRT kombinasjonspreparater med både østrogen og gestagen, for å unngå denne økte risikoen.

Kvinner som har en Mirena inneliggende kan allikevel bruke et rent østrogenpreparat, fordi spiralen gir beskyttelse av endometriet ved lokal gestagenpåvirkning. Kvinner som ikke lenger har behov for endometriebeskyttelse etter at de har seponert HRT bør fjerne Mirena hormonspiral på grunn av økt risiko for bakteriell infeksjon hos postmenopausale kvinner.

Nedenfor er det beskrevet hvordan en gjør et sikkert bytte fra andre prevensjonsmidler til hormonspiral, uten at det er behov for tilleggsprevensjon. Ved bytte fra gestagenpiller til hormonspiral må tilleggsprevensjon benyttes.

Dersom byttet skjer på annen måte, anbefales tilleggsprevensjon de første 7 dagene etter oppstart med hormonspiralen. Merk at dette kun gjelder hvis kvinnen ikke har hatt prevensjonssvikt for eksempel glemt pille, glemt å bytte plaster den siste uken før byttet. Har kvinnen hatt prevensjonssvikt kan det være nødvendig med tilleggsbeskyttelse og nødprevensjon, og hun skal vente med hormonspiralen til en med sikkerhet kan fastslå at hun ikke er gravid.

Kvinnen fullfører brettet pakning , eller dropper placebopillene pakning , og starter med hormonspiral senest dagen etter. Kvinnen fullfører 3 ukers bruk av p-ring og starter med hormonspiral senest dagen etter.

Kvinnen fullfører 3 ukers bruk av p-plaster og starter med hormonspiral senest dagen etter. Bytte fra gestagenpiller gestagen p-piller og minipiller.

Ved overgang fra gestagenpiller skal kvinnen gå direkte over til hormonspiral uten opphold. Hun må bruke tilleggsprevensjon i 7 dager. Start med hormonspiral senest 12 uker etter siste injeksjon. Kvinnen starter med hormonspiral minst 7 dager før p-staven fjernes. Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 7 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen starter med hormonspiral umiddelbart etter fjerning.

Det er laget brukerinformasjon og journalvedlegg for hormonspiral. Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Det er særlig viktig å avlive mange av mytene rundt spiralbruk. Brukerinformasjonen gir et minimum. Helseinformasjon i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen.

En skal se etter mulige kontraindikasjoner. Særlig viktig er det å utelukke graviditet. Kvinner som ikke bruker prevensjon, skal ikke ha hatt ubeskyttet samleie siden forrige mens, før spiralinnsettingen. Kvinner som bruker prevensjon for eksempel p-piller fortsetter med nåværende prevensjonsmetode til etter hun har fått satt inn spiral.

Det er ikke uvanlig at innsetting av spiral kan forårsake en vasovagal reaksjon. For de fleste kvinner er dette en ubehagelig, men ufarlig reaksjon. For noen kvinner med hjertesykdom enkel ventrikkel, Eisenmengers syndrom, takykardi eller bradykardi kan imidlertid en vasovagal reaksjon skape en potensielt farlig situasjon for kvinnen, og spiralen bør i slike tilfeller settes inn på sykehus.

Prøver for seksuelt overførbare infeksjoner soi tas som en selvtest av kvinnen etter første konsultasjon, eller av lege på andre konsultasjon. Som et minimum bør det testes for klamydia og mykoplasma hos kvinner der cervikalbarrieren skal brytes. Øvrige tester tas etter vanlige indik­asjoner. Kvinnen trenger resept for å kjøpe og hente ut hormonspiralen på apoteket.

Informer gjerne kvinnen om at selve spiralen er liten, selv om pakken med innføringsmekanismen er stor. Dersom prøvetakning for soi ikke er foretatt tas det en cervixprøve rett før innsetting av spiralen minimum  klamydia  og  mykoplasma , øvrige tester tas etter vanlige indik­asjoner.

Ved eventuell positiv prøve kan kvinnen beholde spiralen dersom det gis adekvat behandling i ettertid:. Før innsetting må kvinnen informeres om det endrede blødningsmønsteret som kan innebære småblødninger de første månedene. Over tid er det stor sannsynlighet for redusert blødningsmengde, og mulighet for amenoré. Uregelmessige blødninger kan imidlertid være et symptom på en soi for eksempel klamydia. Kvinnen bør derfor oppfordres til å teste seg ved partnerbytte dersom hun har samleie uten kondom.

Ubeskyttet samleie rett før mensen p stav aldersgrense -

Hvis kvinnen glemmer å sette inn ny ring etter den hormonfrie uken, og det hormonfrie nakne voksne damer face sitting har vært mer enn 9 døgnhar hun høy risiko for å bli gravid. Bytte fra gestagen p-piller. Øvrige tester tas etter vanlige indik­asjoner. Både helsestasjon for ungdom, helsesøster og fastlegen din kan hjelpe deg. Gjør hun dette, får hun ny «dag 1». Hormonene er innbakt i plasterets klebemasse og kommer inn i blodsirkulasjonen gjennom opptak via huden. Rasjonalet bak en slik behandling er at endometrieslimhinnen vil bygges opp under påvirkning av østrogen. Det finnes én type p-ring på markedet i dag. Hun skal fortsette som tidligere, med samme byttedag som før. Fikk satt inn P-stav, men hadde ubeskyttet sex etter 5 dager. Start med p-plaster senest 14 uker etter siste injeksjon.

Ubeskyttet samleie rett før mensen p stav aldersgrense -

Hos kvinner under 35 år er det sjelden medisinske grunner for en tidlig kontroll. Særlig risikoen for hjerte- og karsykdommer øker med alderen.

0 thoughts on “Ubeskyttet samleie rett før mensen p stav aldersgrense”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *